Ashtanga Yoga (MPS)

- not specified -

- not specified -

- not specified -

- not specified -

Ashtanga Vinyasa Yoga er en dynamisk yogaform som bygger på faste sekvenser med yogastillinger, hvor pust, bevegelse, dristhti (fokus) og meditasjon forenes. Denne klassen er basert på den modifiserte utgaven første serien (Modfied Primary Series)  
«Primary Series» bestående av ca. 50 stillinger/øvelser (asanas). Rekkefølgen av stillingene er nøye sammensatt, hver asana forbereder for neste. Klassen starter med solhilsener, A og B, fortsetter med forskjellige stående stillinger, sittende stillinger og avsluttes med noen opp ned øvelser og avspenning. Hele serien av yogastillinger er linket sammen med vinyasa´s. Vinyasa betyr pust- synkronisert med bevegelse, og bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling.
Det er en effektiv yoga praksis, som gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, smidighet, energi og et rolig sinn. Det helhetlige perspektivet og dens positive effekter har gjort Ashtanga yoga veldig populær i de siste årene. Sri K. Pattabhi Jois (Guruji) fra Mysore i India, er mannen som utviklet denne yogaretningen og førte tradisjonen videre inn i moderne tid.
Ordet Ashtanga er sanskrit og betyr åtte deler, og refererer til de åtte grenene i Yoga Sutras, en viktig tekst innen yogafilosofien.

Pilates Flyt

read next